Kapittel 10 Konkurransemidlet distribusjon

   Peppes har direkte distribusjon.Foto: Carl Oliver

Peppes har direkte distribusjon. Foto: Carl Oliver

 

Hva er distribusjon?

Distribusjon kan defineres som alle aktiviteter som trenges for å få varene fra produsent til sluttbruker. Aktiviteter i distribusjonen er blant annet transport, lagring, risikoovertakelse og salg. Viktige faktorer i forbindelse med distribusjonsbeslutninger er type produkter, markedets behov, konkurrenters valg og kostnader.

 

Distribusjonsbeslutninger

Bedriften må følge denne prosessen:

● valg av distribusjonsform
- direkte distribusjon eller indirekte distribusjon
● valg av distribusjonsgrad
- intensiv distribusjon (gjennom flest mulig mellomledd)
- selektiv distribusjon (gjennom utvalgte mellomledd)
- eksklusiv distribusjon (gjennom en eller få spesielle mellomledd)
● valg av distribusjonskanal
- eksempler på distribusjonsledd som kan inngå i en komplett distribusjonskanal mellom produsent og forbruker er agent, grossist, detaljist eller kommisjonær
 
Faktorer som avgjør hvilken distribusjonskanal en bedrift skal velge, er bedriftens produkter, markedets ønsker og behov, konkurrentenes valg og distribusjonskostnadene.
 
Rammebetingelsene for næringslivet har gjort det viktigere og viktigere å samarbeide. Samarbeid skjer både horisontalt (mellom bedrifter på samme nivå i distribusjonskanalen, for eksempel mellom to detaljister) og vertikalt (mellom bedrifter på ulikt nivå, for eksempel grossist og detaljist). Vanlige samarbeidsformer er:
● frivillige kjeder
● franchising
● filialforetak
● adhocallianse
 
Det viktigste med samarbeid er å få til stordriftsfordeler, det vil si å spare penger på felles innkjøp (lavere innkjøpspriser) og å dele annonse- og markedsføringskostnader og administrasjonskostnader (økonomi, regnskap, osv.). Det er også et viktig konkurransefortrinn å dele menneskelig kompetanse og erfaring.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 31.01.2008

© Cappelen Damm AS